MVO

Helaas ondersteunen wij niet langer Internet Explorer 11 (en lagere versies). Een zeer laag percentage van onze bezoekers gebruikt deze webbrowser nog.

Wij raden u aan een moderne webbrowser te downloaden. Moderne webbrowsers voor die wij wel ondersteunen zijn:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera Browser
Apple Safari

We zien u graag terug in één van bovenstaande browsers.

 

Voor Louis Reyners is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend. We willen niet alleen mooie bedrijfsresultaten halen, we willen ook actief bijdragen aan het welzijn van mens, milieu en maatschappij. Dat gebeurt op meerdere manieren, zowel in eigen huis als ver daarbuiten.

Mens

Louis Reyners zorgt goed voor zijn medewerkers. Hun inzet bepaalt immers voor een groot deel het succes van onze onderneming. Daar staan prima salarissen en dito arbeidsvoorwaarden tegenover. Wij hebben bijvoorbeeld een opleidingsbudget en juichen het toe wanneer medewerkers zelf met ideeën komen voor cursussen en andere scholing.

Omdat wij vinden dat ieder mens op een fatsoenlijke manier zijn beroep moet kunnen uitoefenen, richt onze zorg zich niet uitsluitend op de eigen werknemers. We houden ook de leef- en arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers in het oog.

Milieu

Louis Reyners wil zijn impact op het milieu zo klein mogelijk houden en neemt op meerdere fronten groene maatregelen. Daar zijn we bij de bouw van ons bedrijfspand al mee begonnen door te kiezen voor betere isolatie en binnenkort schakelen we over op energiezuiniger verlichting. We investeren alleen in energiezuinige machines en bedrijfsauto’s, scheiden ons afval en hergebruiken zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal. Het gebruik van plastic verpakkingen willen we tot een minimum terugdringen, maar het is nog een hele uitdaging om onze leveranciers daarin mee te krijgen.

Winst

Als onderneming wil Louis Reyners winst maken, maar het doel is niet om alle winst zelf te houden. Wij schenken een deel van de winst aan goede doelen. Dat gebeurt rechtstreeks in de vorm van giften en Indirect door het aanschaffen van ‘goede-doelen-producten’ voor onze medewerkers. Zoals kerstpakketten van de Wereldwinkel en sinterklaaslekkernijen waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Welzijn Gehandicapten.

Louis Reyners ondersteunt elk jaar meerdere organisaties met een gift. In 2020 waren dat Het Vergeten Kind en Artsen Zonder Grenzen.

Het Vergeten Kind organisereert kinderactiviteiten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. Om even dagelijkse problemen en zorgen opzij te kunnen zetten en ‘gewoon’ even kind te zijn. Zodat ze toekomst weer positief tegemoet kunnen zien. Daarnaast Het Vergeten Kind programma’s en projecten die gericht zijn op het duurzaam en structureel verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen. 

Artsen Zonder Grenzen werkt met haar teams van experts dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch. Artsen Zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.